Bijzonder Beheer Barometer

4e kwartaal 2018

Ondernemingsvertrouwen

Totaal
13.4
Bouwnijverheid
33.3
Delfstoffenwinning
-14.4

4e kwartaal 2018

Faillisementen

Totaal
393
Natuurlijk personen zonder eenmanszaak
54
Natuurlijk personen zonder eenmanszaak
33
Bedrijven en instellingen
306

4e kwartaal 2018

Faillisementen bedrijven en instellingen

Alle economische activiteiten
406
Handel
70
Financiele dienstverlening
35

4e kwartaal 2018

Conjunctuurenquête

Totaal
13.4
Bouwnijverheid
33.3
Delfstoffenwinning
-14.4

4e kwartaal 2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid

Totaal
393
Natuurlijk personen zonder eenmanszaak
54
Natuurlijk personen zonder eenmanszaak
33
Bedrijven en instellingen
306

4e kwartaal 2018

Bruto binnenlands product

Index
112,2